Gegevens van Coach4Sailing

 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34169946,
  datumvestiging 28 februari 2002
 • omzetbelastingnummer NL 1956.33684.B.01V
  VAR Kenmerk
 • Lid van NLcoach, Finn Club Holland, Optimisten Club Nederland en W.S.V.Het Witte Huis 
 • VOG van trainer-coach Han Beverwijk:
  Verklaring Omtrent het Gedrag, Certificate of Conduct  N 4450460, Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid, kenmerk 999901201803191549, datum 19 maart 2018 op naam van J.T.A. Beverwijk.   

 • INGbanknummer:  NL82 INGB 0004 3459 87 (IBAN), INGNL2A (BIC) ten name van
  J.T.A.Beverwijk, Amstelveen. 

Garda215MeerOrleander
Begeleiding en coaching van Optimistzeilers door Coach4Sailing op het Gardameer in 2015 / foto Han Beverwijk

FOTORECHTEN BEELDMATERIAAL

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De foto’s en beeldmateriaal zijn blijvend eigendom van Coach4Sailing.
 • Coach4Sailing behoudt alle rechten.
 • Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.
 • Indien u de foto’s en beeldmateriaal voor andere doeleinden wilt gebruiken, dan dient eerst schriftelijke toestemming door Coach4Sailing te worden gegeven.
 • De speciale (met u overeengekomen) voorwaarden zullen vervolgens schriftelijk door Coach4Sailing aan u bekend worden gemaakt .
 • Eén van deze voorwaarden zal zijn, dat er bij publicatie/gebruik altijd de bron " www.coach4sailing.nl " vermeld dient te worden.

Han Beverwijk, Coach4Sailing, Amstelveen, 31 mei 2005

Advertentiemogelijkheden op website Coach4Sailing (.com en .nl): 

 1. Uw bedrijfsnaam en logo op een websitepagina ongeveer 8 cm2 (€ 50,00 excl. BTW)
 2. Uw bedrijfsnaam en logo op een websitepagina en logo met link op de banner van website Coach4Sailing (€ 100,00 excl. BTW)

Algemene voorwaarden van Coach4Sailing

Deelnemen aan de door Coach4Sailing georganiseerde activiteiten is geheel voor eigen risico. Coach4Sailing, haar bestuurders, vertegenwoordigers en trainers zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan schip, aan opvarenden en / of aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met deelname aan de trainingen en / of begeleiding zou kunnen ontstaan. Deelnemers dienen voor hun boot een W.A.-verzekering te hebben afgesloten van tenminste € 500 000,--.

De door Coach4Sailing gemaakte foto’s en videobeelden tijdens een training en / of begeleiding zijn blijvend eigendom van Coach4Sailing. Bij annulering door een inschrijver van een geplande activiteit bij Coach4Sailing (bijvoorbeeld van een training, een wedstrijdbegeleiding, deelname aan een evenement) zullen de gemaakte kosten en een percentage van het tarief alsnog op de inschrijver verhaald kunnen worden. Coach4Sailing kan na overleg van alle bovenvermelde tarieven afwijken.

Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn door Coach4Sailing. Indien er op deze datum nog geen betalingen is ontvangen van het factuurbedrag dan behouden we het recht de wettelijke rente te mogen berekenen.

Voorwaarde voor deelname is, dat je een hele dag zult meetrainen van voorbespreking tot en met de nabespreking.

Het dragen van een doelmatig zwemvest of reddingsvest is altijd (nadrukkelijk) verplicht tijdens alle activiteiten op het water.

Han Beverwijk, Coach4Sailing, Amstelveen, 15 november 2003.

Toevoeging van 30-06-2014 aan de Algemene Voorwaarden van 2003:
Voor deelnemers, inschrijvingen aan alle Coach4Sailing activitieten geldt ook dat
Coach4Sailing gerechtigd is een inschrijving te weigeren.
De reden hiervan kan onder andere zijn dat de zeiler volgens het oordeel van de trainer nog niet voldoende zeilvaardigheden bezit. Ook probeert de trainer zoveel mogelijk met groepen te trainen van het zelfde zeilniveau. Als het niveau van de zeiler teveel afwijkt van de groep, dan kan de inschrijving ook geweigerd worden.
Bij onvoldoende deelname aan een training, een activiteit kan Coach4Sailing de training, de activiteit aflassen. De inschrijver, aanmelder ontvangt dan wel vooraf bericht over de aflassing.


Deelnemers dienen voor hun boot een W.A.-verzekering te hebben afgesloten van tenminste € 1000 000,--.

Han Beverwijk 30-06-2014logowwwKLEIN

 


 

 

Aanmelden voor de trainingen, wedstrijdbegeleiding & coaching, clinics, zomerkampen en andere activiteiten van Coach4Sailing doe je door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De inschrijving is pas definitief indien de inschrijving per email door Coach4Sailing is bevestigd of als de voornaam op de definitieve deelnemerslijst op de website staat.

 

 

Een inschrijving/aanmelding kan door Coach4Sailing geweigerd worden, indien de zeiler naar het oordeel van de trainer an Coach4Sailing:

1. Onvoldoende techniek en/of ervaring, en/of fysieke kracht heeft om aan de intensieve zeiltraining (op open water) mee te doen.

2. Het niveau van de zeiler (nog) niet aansluit bij het niveau van de andere deelnemers.

3. De zeiler niet tot de gewenste niveaugroep behoort. Het doel is namelijk om de zeilers in zoveel mogelijk gelijke niveaugroepen te kunnen laten trainen.

4. Coach4Sailing is gerechtigd de training af te lassen bij onvoldoende deelname.

5. De Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing zijn van toepassing op alle trainingen en activiteiten van Coach4Sailing.

 

De Algemene Voorwaarden kun je vinden op onze website www.coach4sailing.nl