Gegevens van Coach4Sailing

 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34169946,
  datumvestiging 28 februari 2002
 • nieuw btw-identificatienummer (btw-id) NL002169234B60
 • omzetbelastingnummer (ob-nummer) NL1956.33684.B.01
  VAR Kenmerk
 • Lid van NLcoach, Finn Club Holland, Optimisten Club Nederland en W.S.V.Het Witte Huis 
 • VOG van trainer-coach Han Beverwijk:
  Verklaring Omtrent het Gedrag, Certificate of Conduct  N 4450460, Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid, kenmerk 999901201803191549, datum 19 maart 2018 op naam van J.T.A. Beverwijk.   

 • INGbanknummer:  NL82 INGB 0004 3459 87 (IBAN), INGNL2A (BIC) ten name van
  J.T.A.Beverwijk, Amstelveen. 

Garda215MeerOrleander
Begeleiding en coaching van Optimistzeilers door Coach4Sailing op het Gardameer in 2015 / foto Han Beverwijk