Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing en Protocol Jeugdzeilen Coach4Sailing en Jeugdzeilen Coach4SailingTeam tijdens Coronacrisis

Het Protocol Jeugdzeilen Coach4Sailing en Jeugdzeilen Coach4SailingTeam tijdens Coronacrisis van 8 december 2020 (1e versie 29 april 2020) is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing.
De tekst hiervan vind je hieronder. 

Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing 

Deelnemen aan de door Coach4Sailing georganiseerde activiteiten is geheel voor eigen risico. Coach4Sailing, haar bestuurders, vertegenwoordigers en trainers zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan schip, aan opvarenden en / of aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met deelname aan de trainingen en / of begeleiding zou kunnen ontstaan.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de activiteiten van Coach4Sailing. Coach4Sailing accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de Coach4Sailing activiteit.

Deelnemers dienen voor hun boot een wettelijk aansprakelijksheidsverzekering te hebben afgesloten van tenminste € 1.500 000,--.

Voorwaarde voor deelname is, dat je een hele dag zult meetrainen van voorbespreking tot en met de nabespreking.

Het dragen van een doelmatig zwemvest of reddingsvest is altijd (nadrukkelijk) verplicht tijdens alle activiteiten op het water.

TOESTEMMING VOOR FOTO’S/VIDEO: Door in te schrijven accepteren deelnemers dat er mogelijk foto’s en/of video-opnamen worden gemaakt terwijl zij trainen of wedstrijdzeilen en/of gebruik maken van activiteiten van Coach4Sailing. Deelnemers accepteren dat het nemen van dergelijke beelden en het gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw publiceren van deze beelden al of niet in relatie met de naam van de deelnemer zonder vergoeding en zonder toestemming van de deelnemer kan geschieden.De door Coach4Sailing gemaakte foto’s en videobeelden tijdens een training en / of begeleiding zijn blijvend eigendom van Coach4Sailing.

Voor deelname aan Coach4Sailing activiteiten ontvangen de deelnemers een factuur. Er kan een factuur verzonden worden die vooraf betaald dient te worden. Dit betreft vaak de factuur die per email bij online INSCHRIJVEN automatisch wordt gemaild.
Of  de deelnemer ontvangt een factuur achteraf. In dit geval dienen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn door Coach4Sailing.
Indien er op deze datum nog geen betalingen is ontvangen van het factuurbedrag dan behouden we het recht de wettelijke rente te mogen berekenen.

Bij annulering door een inschrijver van een geplande activiteit bij Coach4Sailing (bijvoorbeeld van een training, een wedstrijdbegeleiding, deelname aan een evenement) zullen de gemaakte kosten en een percentage van het tarief alsnog op de inschrijver verhaald kunnen worden. Coach4Sailing kan na overleg van alle bovenvermelde tarieven afwijken.

Regels en voorwaarden bij aanmelden en inschrijven voor Coach4Sailing activiteiten:

Coach4Sailing is ten aller tijden gerechtigd een inschrijving te weigeren. De reden hiervan kan onder andere zijn dat de zeiler volgens het oordeel van de trainer nog niet voldoende zeilvaardigheden bezit. Ook probeert de trainer zoveel mogelijk met groepen te trainen van het zelfde zeilniveau. Als het niveau van de zeiler teveel afwijkt van de groep, dan kan de inschrijving ook geweigerd worden.
Bij onvoldoende deelname aan een training, een activiteit kan Coach4Sailing de training, de activiteit aflassen. De inschrijver, aanmelder ontvangt dan wel vooraf bericht over de aflassing.

Aanmelden voor de trainingen, wedstrijdbegeleiding & coaching, clinics, zomerkampen en andere activiteiten van Coach4Sailing doe je online in het menu INSCHRIJVEN op de website www.coach4sailing.nl.
De trainer is ten aller tijden gerechtigd om het maximum aantal deelnemers per trainingdeel, activiteit te veranderen. Een aanmelding, inschrijving kan door Coach4Sailing geweigerd worden als het maximaal aantal deelnemers aan de training, activiteit is bereikt. De zeiler kan dan op een wachtlijst worden geplaatst. 

De inschrijving is pas definitief indien de deelname per email door Coach4Sailing is bevestigd of als de voornaam op de definitieve deelnemerslijst op de website staat.

Een inschrijving/aanmelding kan door Coach4Sailing geweigerd worden, indien de zeiler naar het oordeel van de trainer van Coach4Sailing:

 1. Onvoldoende techniek en/of ervaring, en/of fysieke kracht heeft om aan de intensieve zeiltraining (op open water) mee te doen.
 2. Het niveau van de zeiler (nog) niet aansluit bij het niveau van de andere deelnemers.
 3. De zeiler niet tot de gewenste niveaugroep behoort. Het doel is namelijk om de zeilers in zoveel mogelijk gelijke niveaugroepen te kunnen laten trainen.
 4. Coach4Sailing is gerechtigd de training af te lassen bij onvoldoende deelname.
 5. De Algemene Voorwaarden van Coach4Sailing zijn van toepassing op alle trainingen en activiteiten van Coach4Sailing.

Coach4Sailing, Han Beverwijk,
Amstelveen, 10 december 2018

logowwwKLEIN


Protocol Jeugdzeilen Coach4Sailing en FamedCoach4SailingTeam tijdens Coronacrisis d.d. 8-12-2020 (vervolg 1e versie van 29-4-2020)

Vanaf 29 april mag er weer georganiseerd gezeild worden met jeugd t/m 18 jaar.

De jeugd tot en met 18 jaar kan weer samen trainen in de buitenlucht!

Coach4Sailing is heel blij dat de jeugdtrainingen weer langzaam te kunnen opstarten.
Wij zullen hiervoor wel een aantal maatregelen nemen, waarbij we de adviezen van de RIVM en het Watersportverbond volgen.

Omdat wij zeiltrainingen verzorgen voor Optimist zeilers in de leeftijd t/m 15 jaar zullen wij de regels van overheid en RIVM hanteren en zorgen dat de 1,5 meter maatregel tussen zeilers zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Daarnaast is het zo dat we groepsvorming boven de 18 jaar willen vermijden. 

Onderstaand leggen wij uit hoe wij de jeugdtrainingen organiseren in tijden van Corona.
De eerste training is op 1 mei in Workum.

Vooraf

Het doel is dat de jonge sporter, hun ouders en begeleiders bewust zijn van de ernst van de situatie. De verspreiding van het Coronavirus willen we voorkomen door deze gedragsregels toe te passen.

IEDEREEN houdt minsten 1,5 meter afstand, wast gedurende de dag vaak zijn handen met zeep en blijft thuis bij gezondheidsklachten!

Alleen bij naleving van de gedragsregels kan er getraind worden.
De gedragsregels zijn opgesteld met uiteindelijk doel dat we veilig kunnen sporten!

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en adviezen van NOC*NSF.
Dit betekent dat je thuis blijft bij:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging (tot 38 graden) of als een van je huisgenoten hier last van heeft (zie richtlijnen RIVM).


ALLE ZEILERS (DUS VAN ALLE LEEFTIJDEN) ONDERLING EN DE TRAINER HOUDEN 1,5 M AFSTAND VAN ELKAAR.

Richtlijnen

# Was je handen vaak met water en zeep

# Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

# Gebruik papieren zakdoekjes

# Schud geen handen

# Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar


De handleiding hebben we samengesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, Watersportverbond en NOC*NSF.

Zie gebruikte bronnen:

Schrijf je in voor de trainingen

Deelnemers zullen zich altijd vooraf moeten registreren en duidelijk de geldende regels in acht moeten nemen.

Heb je weer zin om te zeilen en wil je je committeren aan de onderstaande handleiding en regels, schrijf je dan snel in op www.coach4sailing.nl , menu dagtraining of via de volgende link http://www.coach4sailing.nl/inschrijven/dagtraining
Door in te schrijven en door deel te nemen geven ouders toestemming dat kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar GEZAMENLIJK onder begeleiding volgens de gedragsregels van dit protocol trainen.

Graag online INSCHRIJVEN uiterlijk 24 uur voor de start van de training. Daarna gaan we aan de slag met de groepsindelingen. We zullen de groepsindeling en de naam van de walouder uiterlijk op de avond voorafgaand aan de trainingsdag (uiterlijk vóór 20.00 uur) communiceren in de diverse groepsapps.

Online uitleg over de handleiding en training

Per email en in de voorbespreking zullen we uitleg geven over het protocol. Als je nu al iets wil vragen over het protocol, vraag het dan in de groepsapp of bel je trainer. 

De voorbereidingen voor de zeildag

Staat je boot nog niet op de haven, club?

Breng je boot dan het liefste uiterlijk een half uur voor de voorbespreking en zorg dat je tijdens het optuigen snel en secuur werkt zodat je zeker bij de voorbespreking klaar bent.

Wat neem je mee in je tonnetje:

Genoeg eten, liefst wat makkelijke snelle snacks die je zelf kunt open maken

 • handzeep, minimaal 10 ml
 • desinfectie gel (indien voorradig)
 • zonnebrand (en zorg dat je al gesmeerd hebt als je aankomt op de haven)
 • voldoende water in je bidon
 • wat klein reservemateriaal
 • zorg er daarnaast voor dat je je tonnetje vast kan zetten in je boot, want deze zal voorlopig niet de RIB ingaan.
 • toiletpapier
 • tissues/ toiletpapier en/of papieren zakdoekjes
 • 1,5 liter water om te drinken en om handen te wassen
 • mobiel om ten alle tijden te kunnen appen of te bellen met de trainer en walouder.

Brengen van de zeilers

 • Ouders en zeilers, zorg dat je je handen thuis wast net voor vertrek.
 • De zeilers kunnen gebracht worden door de ouders.
 • De ouders kunnen hun kinderen helpen bij het brengen van zeilmateriaal bij de boten en het afladen van de boot.
 • De ouders vertrekken daarna weer van het terrein
 • Liefst 1 persoon die brengt en haalt.
 • De trainer heeft een jerrycan met kraantje in de RIB. Deze wordt door de trainer bij de bootparkeervakken neergezet om je handen te ontsmetten.
  Dit handenwassen graag doen bij binnenkomst en vertrek. (NOTE: als je dit goed wilt doen, moet je eerst het desinfectiemiddel op je handen doen en daarna minimaal 30 seconden handenwassende bewegingen maken)

Boten plaatsen en optuigen

 • De boten worden geplaatst op minimaal 1 bootlengte afstand (Optimist) of ½ bootlengte afstand (Splash/Laser) van elkaar. 
 • Als je aankomt, krijg je dooor de trainer of walouder een bootparkeervak toegewezen. De boten staan zo geparkeerd dat er minimaal 1 bootlengte afstand tussen de boten is. De eerste die aankomt plaatst de boot zo dicht mogelijk bij de helling, de rest sluit aan.
 • De ouders, gezinsleden van de zeiler helpen met het uitladen van de boot van de trailer of van het imperiaal. De eerste keer kunnen gezinsleden eventueel helpen met optuigen in het aangewezen bootparkeervak. Bij opvolgende trainingen kan de trainer en de walouder indien nodig assisteren. Beter is als de zeilers zelf hun boot optuigen Ze kunnen de trainer of walouder vragen assistentie wanneer nodig.
  De trainer, walouder zal zijn/haar handen ontsmetten met desinfectie voor en na helpen van een zeiler.

Omkleden

De kleedkamers zijn gesloten. Advies is daarom om omgekleed aan te komen op het terrein. Na de training kan er naast de boot omgekleed worden indien daar behoefte aan is. Een omkleedhanddoek is handig daarvoor. Liever niet bij de auto omkleden, omdat zo andere mensen mogelijk meer moeite hebben met parkeren en 1,5 m afstand te houden bij het uitstappen.

Naar het toilet?

Ga zoveel mogelijk naar het toilet thuis. Op veel locaties zijn de toiletten gesloten.
Bij sommige sportlocaties is het wel mogelijk om gebruik te maken van het toilet. De trainer, walouder zal je daar meer over kunnen vertellen.

Ben je iets vergeten?

Ben je iets vergeten waardoor je niet direct kunt zeilen, of is er iets kapot wat niet binnen enkele minuten gerepareerd kan worden, dan moet je helaas de training overslaan. De walouder zal dan contact zoeken met de ouder met de vraag de zeiler weer op te halen.

De organisatie van de trainingen

Zeilgroepen

De zeilers kunnen zelfstandig goed zeilen en doen dit in eigen hun boot. We willen ons best doen onze trainingsgroep niet te mengen met ander zeilgroepen of andere watersporters. Voor- en nabesprekingen en tewaterlating zullen daarom een half uur uit elkaar liggen en van te voren met de trainers en zeilers exact afgestemd worden.

Veiligheid

Aan boord wordt je tonnetje goed vastgemaakt. Drinkwater moet geborgd zijn.
Sleeplijn is aanwezig. De zeiler moet binnen 20 seconde een paalsteek kunnen maken.

Tijdsblokken van de training

Zullen per trainingsdag via de Whatsapp-groepen worden bekendgemaakt.

Ouder op de wal, event-ouder:

Walouder

Per groep zullen wij 1 ouder per keer vragen om als walouder voor de groep te fungeren.
De trainer kan de taken van de walouder op zich nemen als de groep maximaal uit 6 zeilers bestaat.

De walouders helpen de trainer. 
Taak walouder:
- wijst parkeerplekken voor auto’s en boten aan.
- helpt bij het veilig te water laten, zodat iedereen afstand houdt van elkaar
- klaarzetten en weghalen van trolleys
- helpt bij het uit het water van de boten, zodat iedereen afstand houdt van elkaar.
- ziet er op toe dat de hygiënische maatregelen worden uitgevoerd
(zoals handen wassen ed.)
- eventueel opvangen van kinderen die eerder terugkomen of averij hebben
- assistentie bij optuigen als de trainer hierom vraagt

De aanwijzingen van de walouder moeten worden opgevolgd. De walouder is vooraf bekend. De walouder is goed herkenbaar en draagt een hesje.

De trainersRIB

#De trainer zit alleen in de boot, tenzij hij/zij zijn/haar partner meeneemt OF indien het mogelijk is tijdens de standaard trainershandelingen 1,5 m afstand te bewaren tot de andere persoon. 

#Grijze krat met daarin
a. Jerrycan met voldoende water om de handen met zeep te wassen
b. Tonnetje met papieren tissues, handzeep en toiletpapier.

# Krat met voldoende flessen drinkwater.

# Aluminium box met rugzak met extra toiletpapier, tissues, extra zeep en extra EHBO-kit.

Wat als er hulp nodig is:

Als hulp nodig is, bv averij, hoofd gestoten, wondjes etc, dan kunnen wij op dat moment de 1,5 meter regel als trainers niet altijd in stand houden. De trainers zullen hiervoor ook ontsmettingsmiddel tubes aan boord hebben. Voor en na het bieden van hulp zullen zij hun handen ontsmetten.
Ouders moeten weten dat de trainer in nood de tijdelijke 1,5 meter afstand niet zal kunnen waarborgen.

Overleg tussen ouders en trainer

Als ouders even met de trainer willen overleggen, dan kan dit telefonisch met de trainer.
Ook zal de trainer ouders bellen als hij/zij behoefte heeft aan overleg over de zeiler.
Er zijn whatsapp groepen voor extra communicatie.
Het FamedCoach4SailingTeam heeft een Whatsapp groep voor ouders en een voor zeilers. .

De zeiltraining zelf

Voorbespreking/nabespreking

We zullen een korte voorbespreking/nabespreking houden in de buitenlucht. Mocht er meer theorie/uitleg nodig zijn, dan zal de trainer dit van te voren online of telefonisch met de zeilers communiceren.

De locaties van de voorbespreking en nabespreking:

De bevelen van de walouder en trainer(s) moeten worden opgevolgd.

Walouder en trainer(s):
- delen de zeilers in groepen in. Iedere groep krijgt een nummer.
- wijzen per groep een verantwoordelijke zeiler van de groep aan.
- wijzen de bootparkeervakken aan waar de boten moeten worden opgetuigd.


In het water

We gaan per dag in 4 groepen het water op. Zorg ervoor dat je boot verder al helemaal klaar is voor het te water laten, zodat we dit snel kunnen doen
Per groep gaat de boot met het laagste zeilnummer het eerst te water, daarna het naasthogere zeilnummer. De boten worden 1 voor 1 te water gelaten, in volgorde van stalling. De zeiler legt zelf zijn boot in het water.

De karretjes, hellingwagentjes worden per groep geparkeerd. Zorg ervoor dat je boot verder al helemaal klaar is voor het te water laten, zodat we dit snel kunnen doen.

De walouder zal zijn handen ontsmetten voor de tewaterlating van de eerste zeiler en na de tewaterlating van de laatste zeiler. Ditzelfde zal gebeuren bij terugkomst van de zeilers.

De groep die als eerste te water gaat parkeert zijn karretje het dichts bij het water. Deze groep gaat na de training ook weer als eerste van het water en loopt meteen door naar de aangewezen parkeerplek met minstens 1 bootlengte of 2 meter afstand tot elkaar.

First IN – First OUT

Als de zeilers van het water terugkomen dan gaat de zeiler die als eerste het water op ging ook weer als eerste van het water. Zodoende is iedereen even lang op het water.
De trainer of walouder zal het karretje op de helling plaatsen. De zeilers loopt zelf met zijn eigen boot op zijn karretje naar zijn parkeerplek.

De trainer en walouder zal zijn handen ontsmetten voor de tewaterlating van de eerste zeiler en na de tewaterlating van de laatste zeiler. Ditzelfde zal gebeuren bij terugkomst van de zeilers.

2 Tijdschema’s:

Op de traininingsdag is er een tijdschema van toepassing. Afhankelijk van de weersomstandigheden, aanwezigheid van andere groepen watersporters kiezen we een tijdschema dat in de whatsapp groep bekendmaken.

Per dag kan er indien de trainer dit nodig acht, ook in kleinere groepen volgens een roulatiesysteem getraind worden.

De trainer en de walouder zullen altijd samen met de havenmeesters en andere watersporters moeten overleggen over het gebruik van de gezamenlijke trailerhelling.


Tijdschema bij start voorbespreking 10 uur:

 

Ochtend (nr 1)

Middag (nr 2)

Schema (nr 5) namiddag

Midweekstraining

aankomst

9.30 (max 15 min eerder arriveren)

13.00 u (totaal 1 uur op de kant)

13.45 u (max 15 min eerder arriveren)

optuigen

9.30 - 9.50

13.00 - 13.20 u

13.45 – 14.00 u

voorbespreking*: 

10.00 – 10.15 u

13.20 - 13.30 u

14.00 - 14.15 u

te water

10.15 - 10.30 u

13.30 – 13.45 u

14.15 - 14.30 u

watertraining

10.45 - 12.45 u

14.00 - 16.30 u

14.30 - 16.15 u

weer op de wal

12.45 - 13.00 u

16.30 - 16.45 u

16.15 – 16.25 u

nabespreking

13.00 u -13.15u

16.45 - 17.00 u

16.30 - 16.45 u

ophalen

 

17.00 - 17.15 u

16.45 - 17.00 uTijdschema bij start voorbespreking 11 uur:

 

Ochtend (nr 3)

Middag (nr 4)

Schema 6 Namiddag
midweekstraining

aankomst

10.30 u (max 15 min eerder arriveren)

14.45 u (totaal 1 uur op de kant)

15.30 u (max 15 min eerder arriveren)

optuigen

10.30 - 10.50 u

14.45 u - 14.55 u

16.30 - 16.50 u

voorbespreking*

11.00 - 11.15 u

15.00 u

16.50 - 16.30 u

te water

11.15 - 11.30 u

15.00 u - 15.15 u

16.30 - 16.45 u

watertraining

11.45 - 13.45 u

15.15 u - 17.00 u

16.45 - 19.15 u

weer op de wal

13.45 - 14.00 u

17.00 u - 17.15 u

19.15 - 19.30 u

nabespreking

14.00

17.15 u - 17.30 u

19.30 - 19.45 u

ophalen

 

17.30 u -18.00 u

19.45 - 20.00 u

De training zal nog meer dan jullie gewend zijn via een strak tijdsplan plaatsvinden.
De voor- en nabespreking zullen korter zijn dan normaal. Online of per telefoon kan voor of na de training genoeg informatie uitgewisseld worden.

Op het water

Bij de invulling van de training zelf hoeven we geen specifieke maatregelen te nemen, de 1,5 m is dan eigenlijk altijd gewaarborgd. 

Tussentijdse breaks

We zijn gewend om elk uur even een korte pauze te doen, gezellig aan de RIB. Dit kan nu niet. Vraag is of alle zeilers hun eigen tonnetje in hun boot laten (wel vast). Op het moment dat er pauze is kunnen ze dan zelf even iets pakken. Als je in de ochtendgroep zit, zorg dan dat je lunch eet direct na vertrek van de haven/club. Als je in de middaggroep zit, zorg dan dat je goed geluncht hebt, zodat je wat later kunt avondeten.

Wat kan nu even niet:

 • In elkaars boot zitten, handjes vasthouden, ieder aan een andere kant zitten en zo lekker converseren etc.
 • Op de kant uitgebreid kletsen, treuzelen, napraten: we hebben een strakke tijdsplanning zodat we zoveel mogelijk zeilers kunnen laten zeilen en zodat we zeker weten dat we 1,5m tussen elkaar kunnen organiseren.
 • Aan de RIB hangen: alleen in nood zal de trainer binnen de 1,5 meter komen als dit echt noodzakelijk is. 

Wat willen we nu niet:

 • voor de lol omslaan
 • aan elkaars spullen zitten
 • over het hele clubterrein ronddolen
 • dat zeilers elkaar helpen met het zeil oprollen. Helpen met het goed oprollen kan eventueel alleen gebeuren door ouders/medegezinsleden van de zeiler

Vragen, adviezen

Voor vragen met betrekking tot de bovenstaande handleiding kan altijd contact opnemen met trainer Han Beverwijk telefonisch of per email.

Tiidens de trainingsuren kun je ook met de walouder appen of bellen.

Tot slot

De gedragregels zijn flexibel en kunnen veranderen. Bij wijziging van richtlijnen en protocollen kunnen trainingsplannen wijzigen.

De gevolgde richtlijnen en protocollen zijn die van het Watersportverbond, NOC*NSF, Watersportverenigingen, havens, parkeerterreinen, RIVM, de Overheid, provincies, Gemeenten en Veiligheidsregio’s. 

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/jeugdprotocol-jeugd-mag-weer-varen-dat-doen-we-zo

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/actuele-gevolgen-voor-watersport

https://nocnsf/coronavirus-en-sport>

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar:
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

meest actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol
www.nocnsf.nl/sportprotocol

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

RIVM Actuele informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

(Dank aan trainer Annemieke Beemster en Marja voor hun hulp bij het opstellen van dit protocol)

Han Beverwijk, Zeiltrainer 4,
Coach4Sailing,

Amstelveen, 29 april 2020.

www.coach4sailing.nl
www.famedcoach4sailingteam.nl                                                                               logowwwKLEINAanvullende informatie over de trainingslocatie It Soal in Workum:

https://www.itsoal.nl/nl/coronavirus

Coronavirus

Update 27-03-2020:
Door een noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân zijn wij gedwongen om onze sanitaire voorzieningen tot ten minste 28 april te sluiten. De camping én jachthaven zijn wél open.


Update 25-03-2020: Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid delen wij u het volgende mee.

Camping en Jachthaven It Soal mogen van overheidswege open blijven en zullen ook toegankelijk zijn vanaf 27-03-2020. Uiteraard nemen wij in onze sanitaire voorzieningen, supermarkt en receptie passende maatregelen.


                                                                                                                                     logowwwKLEIN