Gegevens en adverteren

Gegevens van Coach4Sailing

 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34169946,
  datumvestiging 28 februari 2002
 • nieuw btw-identificatienummer (btw-id) NL002169234B60
 • omzetbelastingnummer (ob-nummer) NL1956.33684.B.01
 • Lid van NLcoach, Finn Club Holland, Optimisten Club Nederland en W.S.V.Het Witte Huis 
 • VOG van trainer-coach Han Beverwijk:

 • Verklaring Omtrent het Gedrag, Certificate of Conduct N 9682974, Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid, kenmerk 999901202206201448, datum 20 juni 2022 op naam van J.T.A. Beverwijk.   

 • Verklaring Omtrent het Gedrag, Certificate of Conduct  N 4450460, Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid, kenmerk 999901201803191549, datum 19 maart 2018 op naam van J.T.A. Beverwijk.   

 • INGbanknummer:  NL82 INGB 0004 3459 87 (IBAN), INGNL2A (BIC) ten name van
  J.T.A.Beverwijk, Amstelveen. 

Garda215MeerOrleander
Begeleiding en coaching van Optimistzeilers door Coach4Sailing op het Gardameer in 2015 / foto Han Beverwijk

Advertentiemogelijkheden op website Coach4Sailing (.com en .nl): 

 1. Uw bedrijfsnaam en logo op een websitepagina ongeveer 8 cm2 (€ 75,00 excl. BTW)
 2. Uw bedrijfsnaam en logo op een websitepagina en logo met link op de banner van website Coach4Sailing (€ 100,00 excl. BTW)


 Onze adverteerders in 2021:


 

  Logo sailcenter klein         novayachting

 

    lijnenspecialist klein           LogoAdSpek logo 40 jaar  

            Logo640Optimax logo                        Optipartslogo klein 


 

FOTORECHTEN BEELDMATERIAAL

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De foto’s en beeldmateriaal zijn blijvend eigendom van Coach4Sailing.
 • Coach4Sailing behoudt alle rechten.
 • Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.
 • Indien u de foto’s en beeldmateriaal voor andere doeleinden wilt gebruiken, dan dient eerst schriftelijke toestemming door Coach4Sailing te worden gegeven.
 • De speciale (met u overeengekomen) voorwaarden zullen vervolgens schriftelijk door Coach4Sailing aan u bekend worden gemaakt .
 • Eén van deze voorwaarden zal zijn, dat er bij publicatie/gebruik altijd de bron " www.coach4sailing.nl " vermeld dient te worden.

Han Beverwijk, Coach4Sailing, Amstelveen, 31 mei 2005