Gegevens en adverteren

FOTORECHTEN BEELDMATERIAAL

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De foto’s en beeldmateriaal zijn blijvend eigendom van Coach4Sailing.
  • Coach4Sailing behoudt alle rechten.
  • Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.
  • Indien u de foto’s en beeldmateriaal voor andere doeleinden wilt gebruiken, dan dient eerst schriftelijke toestemming door Coach4Sailing te worden gegeven.
  • De speciale (met u overeengekomen) voorwaarden zullen vervolgens schriftelijk door Coach4Sailing aan u bekend worden gemaakt .
  • Eén van deze voorwaarden zal zijn, dat er bij publicatie/gebruik altijd de bron " www.coach4sailing.nl " vermeld dient te worden.

Han Beverwijk, Coach4Sailing, Amstelveen, 31 mei 2005